منشورات

 

​​​​​​​Books & Edited Books

Astor, R.A., & Benbenishty, R. (2019). Bullying, school violence, and climate in evolving contexts: Culture, organization and time. New York: Oxford University Press.

 

Haj-Yahia, M. M., Nakash, O., & Levav, I. (Eds.) (2019). Mental health and Palestinian citizens in Israel. Bloomington, IN: Indiana University Press.

 

Markovich, Y. D., Golan, D., & Shalhoub-Kevorkian, N. (Eds.). (2019). Engaged students in conflict zones: Community-engaged courses in Israel as a vehicle for change. London, UK: Palgrave Macmillan Press.

 

Shalhoub-Kevorkian, N. (August, 2019). Incarcerated childhood and the politics of unchilding. Cambridge, England: Cambridge University Press.

 

Börsch-Supan, A., Bristle, J., Andersen-Ranberg, K., Brugiavini, A., Jusot, F., Litwin, H., & Weber, G. (Eds.), (2019). Health and socioeconomic status over the life course: First results from SHARE waves 6 and 7. Berlin, Germany: De Gruyter.

 

 

 

Chapters in Collections

Ben-Arieh, A. (2019). The well-being of the world’s children: lessons from the International Survey of Children’s Well-being. In Kutsar, D.  and Raid, K. (Eds.) Children’s Subjective Well-Being in Local and International Perspectives (pp. 18-29). Tallinn: Statistics Estonia 

 

Benbenishty, R., & Astor, R. A. (2019). Conceptual foundations and ecological influences of school violence, bullying, and safety. In M. J. Meyer & S. Jimerson (Eds.), School safety and violence prevention: Science, practice, and policy driving change (pp. 19-44). Washington, DC: American Psychological Association.

 

Börsch-Supan, A., Bristle, J., Andersen-Ranberg, K., Brugiavini, A., Jusot, F., Litwin, H., & Weber, G. (2019). A spotlight on health and life courses in Europe using SHARE waves 6 and 7. In A. Börsch-Supan et al. (Eds.), Health and socioeconomic status over the life course: First results from SHARE waves 6 and 7 (pp. 1-31). Berlin, Germany: De Gruyter

 

Damri, N., & Litwin, H. (2019). New measures for interpersonal environment during childhood.  In M. Bergmann, A. Scherpenzeel, & A. Börsch-Supan (Eds.), SHARE wave 7 methodology: Panel innovations and life histories (pp. 27-29). Munich, Germany: MEA, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy.

 

Damri, N., & Litwin, H. (2019). Relations with parents in childhood and well-being in later life. In A. Börsch-Supan et al. (Eds.), Health and socioeconomic status over the life course: First results from SHARE waves 6 and 7 (pp. 57-65). Berlin, Germany: De Gruyter.

 

Elliott, R., & Shahar, B. (2019). Emotion-focused therapy for social anxiety. In L. S. Greenberg & R. N. Goldman (Eds.), Clinical handbook of emotion-focused therapy (pp. 337-360). Washington, D.C.: American Psychological Association.

 

Erlich, B., & Litwin, H. (2019). Personality, age and the well-being of older Europeans. In A. Börsch-Supan et al. (Eds.), Health and socioeconomic status over the life course: First results from SHARE waves 6 and 7 (pp. 35-41). Berlin, Germany: De Gruyter.

 

Gottfried, R., & Ben-Arieh, A. (2019). The Israeli child protection system. In L. Merkel- Holguin, J. D. Fluke, & R. Krugman (Eds.), National systems of child protection (pp. 139-171). Cham, Switzerland: Springer.

 

Haj-Yahia, M. M. (2019). The Palestinian family in Israel:  Its collectivist nature, structure, and implications for mental health practitioners. In M. M. Haj-Yahia, O. Nakash, & I. Levav (Eds.), Mental health and Palestinian citizens in Israel (pp. 97-120). Bloomington, IN: Indiana University Press.

 

Haj-Yahia, M. M., Nakash, O., & Levav, I. (2019). Introduction. In M. M. Haj-Yahia, O. Nakash, & I. Levav (Eds.), Mental health and Palestinian citizens in Israel (pp. 1-8). Bloomington, IN: Indiana University Press.

 

Jawad, R., & Gal, J. (2019). The Middle East. In B. Greve (Ed), The Routledge handbook of the welfare state (2nd ed.) (pp. 243-253).. London, England: Routledge.

Khoury-Kassabri, M. (2019). Palestinian Arab children involvement in school violence as victims and perpetrators (278-295). In M.M. Haj-Yahia, O. Nakash, & I. Levav (Eds.), Mental health issue of the Palestinian Arabs in Israel. Bloomington, IN: Indiana University Press.


Levinsky, M., Litwin, H., & Lechner, C. (2019). Personality traits: The ten-item big five inventory (BFI-10).  In M. Bergmann, A. Scherpenzeel, & A. Börsch-Supan (Eds.). SHARE wave 7 methodology: Panel innovations and life histories (pp. 29-34). Munich, Germany: MEA, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy.

 

Litwin, H. (2019). Intergenerational exchanges. In D. Gu & M. E. Dupre (Eds.), Encyclopedia of gerontology and population aging (pp. 1-8). Cham, Switzerland: Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-319-69892-2_508-1

 

Litwin, H. (2019). International perspectives on older adult social health, social relationships, and social isolation. In L.W. Kaye and C.M.  Singer (Eds.), Social isolation in later life: Strategies for bolstering health and well-being (pp. 49-63). New York, NY: Springer.

 

Ostrovsky-Berman, E., & Litwin, H. (2019). Financial and time transfers from parents to adult children after the economic crisis. In A. Börsch-Supan et al., (Eds.), Health and socioeconomic status over the life course: First results from SHARE waves 6 and 7 (pp. 205-213). Berlin, Germany: De Gruyter.

 

Schwartz, E., & Litwin, H. (2019). Changes in social networks and cognitive decline. In A. Börsch-Supan et al. (Eds.), Health and socioeconomic status over the life course: First results from SHARE waves 6 and 7 (pp. 217-223). Berlin, Germany: De Gruyter.

Shemesh, J., Schwartz, E., & Litwin, H. (2019). Personality and physical health among older Europeans. In A. Börsch-Supan et al. (Eds.), Health and socioeconomic status over the life course: First results from SHARE waves 6 and 7 (pp. 43-48). Berlin, Germany: De Gruyter.

Weiss-Gal, I., & Gal, J. (2019). Social work academia and social policy in Israel.  In U. Klammer, S. Leiber, & S. Leitner (Eds.), Social work and the making of social policy (pp. 89-104). Bristol, England: Policy Press.

 

Journal Articles

Almog-Bar, M., & Livnat, I. (2019). Between the sticky floor and the glass ceiling: Employment of women as mid-level managers in Israeli nonprofit organizations. Israel Affairs, 25(3), 467-487.

 

Andresen, S., Bradshaw, J., & Kosher, H. (2019). Editorial: Young children's perceptions of their lives and well-being. Child Research Indicators, 12, 1–7.

 

Attar-Schwartz, S., Mishna, F., & Khoury-Kassabri, M. (2019). The role of classmates’ social support, peer victimization and gender in externalizing and internalizing behaviors among Canadian youth. Journal of Child and Family Studies, 28, 2335-2346.

 

Attar-Schwartz, S. (2019). Parental availability of support and frequency of contact: The reports of youth in educational residential care. Children and Youth Services Review, 101, 317-328.

 

Attar-Schwartz, S., & Huri, Y. (2019). Grandparental support and life satisfaction among adolescents in residential care. Children and Youth Services Review, 96, 70-78.

 

Attar-Schwartz, S., Filippelli, J., & Fallon, B. (2019). Does a co-resident grandparent matter? Characteristics of maltreatment-related investigations involving lone-parent families. The British Journal of Social Work. Advance on-line publication. doi: 10.1093/bjsw/bcz061

 

Benbenishty, R., Astor, R. A., Lopez, V., Bilbao, M., Ascorra, P. (2019). Victimization of teachers by students in Israel and in Chile and its relations with teachers’ victimization of students. Aggressive Behavior, 45, 107-119.

 

Elias, H., & Haj-Yahia, M. M. (2019). On the lived experience of sex offenders' therapists: Their perceptions of intrapersonal and interpersonal consequences and patterns of coping. Journal of Interpersonal Violence, 34 (4), 848-872.

 

Eseed, R. (2019). Social service provision by minority religious organizations: A case study of the Islamic Movement in Kafr Qassim. Journal of Social Policy. Advance on-line publication. doi: 10.1017/S004727941900062X

 

González-Carrasco, M., Casas, F., Ben-Arieh, A., Savahl, S., & Tiliouine, H. (2019) Children’s perspectives and evaluations of safety in diverse settings and their subjective well-being: A multi-national approach. Applied Research in Quality of Life, 14(2), 309-334.  doi: 10.1007/s11482-018-9594-3.

 

Haberman, A., Shahar, B., Zilcha-Mano S., Bar-Kalifa, E., & Diamond, G.M. (2019). Exploring the process of change in emotion-focused therapy for social anxiety. Psychotherapy Research, 29, 908-918. doi: 10.1080/10503307.2018.1526896

 

Haj-Yahia, M. M., Hassan-Abbas, N., Malka, M., & Sokar, S. (2019). Exposure to family violence in childhood, self-efficacy, and posttraumatic stress symptoms in young adulthood. Journal of Interpersonal Violence. doi: 10.1177/0886260519860080

 

Haj-Yahia, M. M., Sokar, S., Hassan-Abbas, N., & Malka, M. (2019). The relationship between exposure to family violence in childhood and post-traumatic stress symptoms in young adulthood: The mediating role of social support. Child Abuse & Neglect, 92, 126-138.

 

Hamama, L., Hamama-Raz, Y., Stoker Y., Pat-Horenczyk, R., Brom, D., & Harlev-Bron, E. (2019). Burnout and perceived social support: The mediating role of secondary traumatization in nurses vs. physicians. Journal of Advanced Nursing. doi: 10.1111/jan.14122

 

Hamama-Raz, Y., Pat-Horenczyk, R., Roziner, I., Perry S., & Stemmer, S. (2019). Can posttraumatic growth after breast cancer promote positive coping? A cross-lagged study.  Psycho-Oncology. doi: 10.1002/pon.5017

 

Holler, R. (2019). "Rebuilding a shattered life and a broken body": Social work and disability discourses in Israel’s first decades. The British Journal of Social Work, 49(2), 448–465.

 

Holler, R. (2019). The role of the welfare state in supporting economic transitions following family bereavement: Comparing Britain and Israel. Social Policy & Administration, 53(1), 128-141.

 

Kay-Tzadok, A., Kosher, H., & Ben-Arieh, A. (2019). Hope, material resources and subjective well-being of 8 to 12 year-old children in Israel. Child Development. 90(2), 344-358. doi: 10.1111/cdev.13130.

 

Kosher, H., & Ben-Arieh, A. (2019). Social workers' perceptions of children's right to participation. Child & Family Social Work. doi: 10.1111/cfs.12685.

 

Litwin, H., & Shaul, A. (2019). The effect of social network on the physical activity-cognitive function nexus in late life. International Psychogeriatrics, 31(5), 713-722. doi: 10.1017/S1041610218001059.

 

Marey-Sarwan, I., Roer-Strier, D., & Otto, H. (2018). Contextualizing risk and protection: Perceptions of Bedouin mothers from unrecognized villages in the Naqab. American Journal of Orthopsychiatry, 88(3), 306-315. doi: 10.1037/ort0000282

 

Massarwi, A. A., Eseed, R., & Khoury-Kassabri, M. (2019). The correlation between delinquent peers and perpetration of serious physical violence: Religiosity as a protective factor. Child Indicators Research. doi: 10.1007/s12187-019-9627-y

 

Moore, H., Astor, R. A., & Benbenishty, R. (2019). Substance use off and on school grounds: A California statewide comparison between different groups of homeless students and nonhomeless students. Addictive Behaviors, 92, 141-147.

 

Nadan, Y. (2019). The ethnographic interview as a method in multicultural social work education. Journal of Social Work Education, 55(2), 396-402.

 

Nadan, Y., Gemara, N., Keesing, R., Bamberger, E., Roer-Strier, D., & Korbin, J. (2019). “Spiritual risk”: A parental perception of risk for children in the ultra-Orthodox Jewish community. British Journal of Social Work, 49(5), 1198-1215.

 

Nadan, Y., & Kaye Tzadok, A. (2019). The virtual arena: A call for a new domain of child subjective well-being. Child Indicators Research, 12(2), 461-477.

 

Ostrovsky-Berman, E., & Litwin, H. (2019). Social networks and financial risk tolerance among investors nearing and during retirement. Journal of Family and Economic Issues, 40(2), 237-249. Advance on-line publication. doi:10.1007/s10834-018-9592-5

 

Paley A., Shor R., & Maier, A. (2019). Occupational identity, competence, and environments among adults with and without attention deficit hyperactivity disorder.  Occupational Therapy in Mental Health. doi: 10.1080/0164212X.2019.1588833

 

Pat-Horenczyk, R., & Schiff, M. (2019). Continuous traumatic stress and the life cycle: Exposure to repeated political violence in Israel. Current Psychiatry Reports, 21, 71. doi: 10.1007/s11920-019-1060-x

 

Pat-Horenczyk, R., Zamir, O., Schiff, M., Yochman, A., Brickman, S., Lerner, M., & Brom, D. (2019). Long-term impact of maternal posttraumatic symptoms on children’s regulatory functioning: A 4-year follow-up study. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. doi: 10.1037/tra0000479

 

Peleg, S., & Litwin, H. (2019). Differential effects of social network on health in later life and the moderating role of depression. OBM Geriatrics, 3(3), 1-16.  doi: 10.21926/obm.geriatr.1903067

 

Ponizovsky-Bergelson, Y., Dayan, Y., Wahle, N., & Roer-Strier, D. (2019). A qualitative interview with young children: What encourages or inhibits young children’s participation? International Journal of Qualitative Methods, 18. doi: 10.1177/1609406919840516

 

Romanelli, A., Tishby, O., & Moran, G. (2019).  I'mprovisation: A qualitative investigation of the subjective experience of  Improvisational moments by therapists in the clinical hour. Psychoanalytic Dialogues, 29(3), 284-305.

 

Romanelli, A., Tishby, O. (2019).  The effects of theater improvisation training on social workers' perceptions and interventions in clinical work. Social Work Education, 1-18.  

 

Ruiz-Sportmann, A. S., & Greenspan, I. (2019). Relational interactions between immigrant and native-born volunteers: Trust-building and integration or suspicion and conflict? Voluntas. doi: 10.1007/s11266-019-00108-5

 

Schmid, H. (2019). Rethinking organizational reforms in human service organizations: Lessons, dilemmas, and insights. Human Service Organizations :Management, Leadership & Governance,43,54-66.

 

Schmid, H. & Almog-Bar, M.(2019). The critical role of the initial stages of cross-sector partnerships and their implications for partnerships' outcomes. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. doi.org/10.1007/s11266-019-00137-0

 

Schwartz, E., Khalaila, R., & Litwin, H. (2019). Contact frequency and cognitive health among older adults in Israel. Aging & Mental Health, 23(8), 1008-1016. doi: 10.1080/13607863.2018.1459472

 

Schwartz, E., & Litwin, H. (2019). The reciprocal relationship between social connectedness and mental health in older European adults: A SHARE based analysis.  Journals of Gerontology: Social Sciences, 74(4), 694-702. doi: 10.1093/geronb/gbx131.

 

Schwartz, E., & Litwin, H. (2019). Warfare exposure in later life and cognitive function: The moderating role of social connectedness. Psychiatry Research, 278, 258-262. doi: 10.1016/j.psychres.2019.06.026

 

Shalhoub-Kevorkian, N., & Odeh, S. (2019).  Arrested childhood in spaces of indifference: The criminalized children of occupied East Jerusalem.  Canadian Journal of Women and the Law, 30(3), 398-422.

 

Shapira-Berman, O.  (2019). That which was "not":  Some thoughts regarding Oedipus's modern conflicts. The Analytic Review, 106(3), 247-271. doi: 10.1521/prev.2019.106.3.247

 

Shapira-Berman, O. (2019). When hunger strikes: Re-thinking Kafka's "A hunger artist' in light of Winnicott's theory of the psyche-soma. Psychoanalytic Review, 106(4):325-341.

 

Shaul Bar Nissim, H.& Schmid, H.(2019).Rethinking the social welfare regime model: The case of public policy towards Israeli philanthropists. Journal of Public and Nonprofit Affairs,5(1),39-55.

 

Shemer, O. (2019). A story about learning from the participation and the non-participation – of people living in poverty. ATD Fourth World UK. Retrieved from

https://atd-uk.org/2019/04/15/in-the-paths-of-participation-learning-fro...

 

Shemer, O., & Agmon-Snir, H. (2019). The emergence of the emergence-based approach in community practice. Journal of Community Practice, 27(2), 133-150, doi: 10.1080/10705422.2019.1616345

 

Shor R., & Avihod G.  (2018)  Rehabilitative beit midrash as a means for advancing the community integration of Ultra-Orthodox Jewish persons with severe mental illness. Mental Health, Religion and Culture, 21(7), 698-706. doi: 10.1080/13674676.2018.1517303  Published online Feb 2019

Szepsenwol, O., Zamir, O., & Simpson, J. A. (2019). The effect of early-life harshness and unpredictability on intimate partner violence in adulthood: A life history perspective. Journal of Social and Personal Relationships . doi: 10.1177/0265407518806680

Tener, D. (2019). “I love and hate him in the same breath”: Relationships of adult survivors of sibling sexual abuse with their perpetrating siblings. Journal of Interpersonal Violence. doi: 10.1177/0886260518821462

Tener, D., & Sigad, L. (2019). “I felt like I was thrown into a deep well”: Educators coping with child sexual abuse disclosure. Children and Youth Services Review106, 104465. 

Tener, D., & Silberstein, M. (2019).  Therapeutic interventions with child survivors of sibling sexual abuse. Child Abuse & Neglect, 89, 192-202.

Tener, D. (2019). Research–Practice Relationship: The Case of Studying Sibling Sexual Abuse. The British Journal of Social Work, 49(6), 1526-1543.

Uzefovsky, F., Paz, Y., & Davidov, M. (2019). Young infants are pro‐victims, but it depends on the context. British Journal of Psychology. doi: 10.1111/bjop.12402.

Weiss-Gal, I., & Gal, J. (2019).  Social work educators and social policy: A cross-professional perspective.  European Journal of Social Work, 22(1), 145-157.

Werner, S. (2019). Service use and perceptions of service effectiveness by parents of individuals with intellectual disabilities: Comparing Jewish and Arab Israeli parental caregivers. Journal of Intellectual Disability Research, 63, 957-968. doi: 10.1111/jir.12611

Werner, S., & Hochman, Y. (2019). It opened a new world to me: Experiences of military commanders in employing individuals with intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 32, 648-656. https:// doi.org/10.1111/jar.12558

Werner, S., & Hochman, Y. (2019). On self-identity: The process of inclusion of individuals with intellectual disabilities in the military. Disability and Rehabilitation, 41, 1639-1646. doi: 10.1080/09638288.2018.1443158.

Werner, S., & Holler, R. (2019). Attitudes toward guardianship, social work goals, and perspectives of disability among social work students. Disability and rehabilitation. doi: 10.1080/09638288.2018.1508510

   Werner, S., Kurz, S., Rosenne, H., & Halpern, A. (2019). Disclosure in Cystic Fibrosis. Journal of Social Issues. doi: 10.1111/josi.12338

Werner, S. & Shpigleman, C.N. (2019). Information and Communication Technologies:  Where Are Persons with Intellectual Disabilities? Israel Journal of Health Policy Research, doi: org/10.1186/s13584-018-0282-4

Werner, S., Stern, I., Roth, D. & Tenenbaum, A. (2019). Help-seeking by parental caregivers of individuals with intellectual disabilities and dual diagnosis. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research,  46, 321-333.doi: 10.1007/s10488-018-00915-w

Werner, S., Stern, I., Stawski, M.,  Roth, D., & Tenenbaum, A. (2019). Service use and perceived service effectiveness for people with intellectual disability and dual diagnosis in Israel, Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities, 12, 1-2, 45-57, doi: 10.1080/19315864.2019.1595230

Wyman, M., & Shiovitz-Ezra, S., Parag, O. (2019). Ageism in informal care network members of older women. International Psychogeriatrics. doI: 10.1017/S1041610218001977

Yochman, A. & Pat-Horenczyk, R. (2019). Sensory Modulation in Children Exposed to Continuous Traumatic Stress. Journal of Child & Adolescent Trauma. doi: 10.1007/s40653-019-00254-4.

Yonatan, R., Shefler, G. & Tishby, O. (2019). Changes in playfulness, creativity and honesty as possible outcomes of   psychotherapy. Psychotherapy  Research, 1-12

 

Zhang, N., Piehler, T., Gewirtz, A., Zamir, O. & Snyder, J. (2019). Relationships between mindfulness facets and anger in military couples: An actor-partner interdependence analysis. Journal of Family Therapy. doi: 10.1111/jmft.12384

 

Zamir, O., Gewirtz, A. H., Dekel, R., Lavi, T., Tangir, G. (2019). Mothering under political violence: Posttraumatic symptoms, observed maternal parenting practices, and child externalizing behavior. International Journal of Psychology. doi:  10.1002/ijop.12557

 

ספרים ערוכים

אבירם. א'  (2019). מדיניות ושירותים בבריאות הנפש  בישראל: בין קדמה לקיפאון.  תל אביב: רסלינג.

גל, ג'. והולר, ר. (2019) (עורכים). לא צדקה אלא צדק: פרקים בהתפתחות העבודה הסוציאלית בישראל.  מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

 

פרקים בספרים

אבניר, י. וגל, ג. (2019). רעיון בתי ההתיישבות (Settlement Houses) וראשית העבודה הסוציאלית בפלשתינה-א"י. בתוך: ג'., גל ור., הולר (עורכים), לא צדקה אלא צדק: פרקים בהתפתחות העבודה הסוציאלית בישראל (עמ' 37 -60). מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

דורון, א. (2019). עבודה סוציאלית בישראל : אורות וצללים, בתוך : לא צדקה אלא צדק , עורכים ג'וני גל ורוני הולר, מכון בן גוריון לחקר ישאל והציונות , אוניברסיטת בן גוריון בנגב, 2019, 394-408.

הולר, ר. ( 2019). בין האישי לחברתי: עבודה סוציאלית ואנשים עם מוגבלויות בעשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל. בתוך: ג'., גל ור., הולר (עורכים), לא צדקה אלא צדק: פרקים בהתפתחות העבודה הסוציאלית בישראל (עמ' 336-309).  מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

הולר, ר. וגל, ג. (2019). מבוא: על ההיסטוריה של עבודה סוציאלית בישראל. בתוך: ג'., גל ור., הולר (עורכים), לא צדקה אלא צדק: פרקים בהתפתחות העבודה הסוציאלית בישראל (עמ' 36-9).  מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

 

מאמרים

אוליצה, נ. יונה, ל., ורואר-סטריאר, ד. (2018) ילדים בסיכון בעיני הורים מדור וחצי לעליה מברה"מ. מפגש, 26, 101-134.

דורון, א. (2019). הטיעון נגד השימוש במבחני אמצעים, ביטחון סוציאלי, 107 , 9- 14.  

ג'מאל-עבוד, ר. ובליט-כהן, ע. (2019). חוויותיהן של עובדות סוציאליות ערביות המטפלות באבות במרכזי ילדים-הורים ערבים בישראל. ביטחון סוציאלי, 107, 1-22.

ינאי, א. ושריף, א. (2018) הטיפול והסיוע שמספקת המדינה לשארי קרבנות המתה. חברה ורווחה, ל"ח, 773 – 799.

שוורץ זיו, ת. ובליט-כהן, ע., אייזנשטדט מ. (2019). התארגנותן של נפגעות מדיניות הדיור הציבורי בישראל: הבחירה במאבק. ביטחון סוציאלי, 106, 1-34.

שמר, א. (2019). הזמנה לשיתופיות מקיפ"ה. נקודת מפגש, 16, 8 – 13.

אברהם־ויס, ש. ובניש, א. (2019), הסיפור של בג"ץ הקיום בכבוד: כבוד האדם אינו נעצר על מפתנו של האדם החי בעוני, מעשי משפט - כתב עת למשפט ולתיקון חברתי, 10, 155 – 186.

זנבר, ל., גרינשפן, א., יצחקי, ח. והנדי פ. (2019). ידע אודות ארגוני רווחה ממגזרים שונים והאמון בהם בקרב סטודנטים לעבודה סוציאלית: ניתוח גורמי הלמידה המשפיעים. ביטחון סוציאלי.